Undersöknings datum Postadress Veterinär / Klinik Resultat
2001-02-19 Karlstad Ab Solstadens Smådjursklinik HD grad A   

tillbaka   startsida